Downloads

Info voor hulpverleners.

Brochure "Kindermishandeling; meldenswaard!"
Uitgebreide brochure voor hulpverleners en andere geïnteresseerde volwassenen. In deze brochure vind je meer uitleg over de verschillende soorten mishandeling, signalen , risicofactoren en concrete informatie over hulpverlening bij kindermishandeling.
Brochure voor jongeren: "Wie of wat kan je helpen bij mishandeling of seksueel misbruik?"
Jongeren die mishandeling binnen hun gezin meemaken, zitten vaak met heel veel vragen. Het is niet altijd evident om deze vragen onder woorden te brengen en er een antwoord op te krijgen. Het Netwerk Hulpverlening Kindermishandeling Antwerpen stelde een brochure samen die jongeren op weg kan helpen om door de bomen het bos te zien en hulp te zoeken indien nodig.
Folder VK
Algemene, beknopte informatie betreffende de werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
Jaarverslag VK Antwerpen 2017
Een kijk op de werking en de cijfers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, werkjaar 2017.
Jaarverslag VK Mechelen 2016
Een kijk op de werking en de cijfers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen, werkjaar 2016.
Jaarverslag VK Turnhout 2016
Een kijk op de werking en de cijfers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout, werkjaar 2016.
Tekst voor Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik