Studie en vorming

Info voor hulpverleners.

Activiteiten

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen organiseert regelmatig voorlichtings- of vormingsnamiddagen voor studenten, en studiedagen voor professionelen.

Het Vertrouwenscentrum biedt vorming op maat aan voor hulpverleners of andere doelgroepen. Deze vorming kan louter informatief zijn, of gericht op het trainen van vaardigheden. Voor meer informatie neemt u best telefonisch contact op. Wij zullen dan samen met u bekijken wat er mogelijk is.

Studiedagen

Thema
Info
Lokatie
Datum
Uur
Inschrijven

Vormingsdagen

Thema
Info
Lokatie
Datum
Uur
Inschrijven

Vormingsdagen van alle Vlaamse Vertrouwenscentra vind je op www.kindermishandeling.be